Toimintatuki

Olemme saaneet toimintaamme tukea Kuopion kaupungilta (yleisavustus).

 

Vuonna 2021-2023 toteutimme ohjaajien koulutushankkeen ”Lisää koulutusta ja osaamista ohjaajille”. Tavoitteena oli saada seuraan lisää erityisesti uusia nuoria ohjaajia. Hankkeen aikana saimme järjestettyä seuran ohjaajille useita hyviä koulutuskokonaisuuksia. Keskeisimpiä olivat ensiapukoulutukset, aloittelevien ohjaajien koulutukset, soveltavan kamppailun koulutukset sekä erityisesti liikkuvuuskoulutukset. Hanke toteutettiin opetus- ja kulttuuriministeriön jakaman seuratuen avulla.

 

KIITÄMME SAAMASTAMME TUESTA!