Toimintatuki

Olemme saaneet toimintaamme tukea Kuopion kaupungilta (yleisavustus).

 

Vuonna 2021-2022 toteutamme ohjaajien koulutushankkeen ”Lisää koulutusta ja osaamista ohjaajille”. Tavoitteena on saada seuraan lisää erityisesti uusia nuoria ohjaajia. Olemme saaneet tähän toimintaan opetus- ja kulttuuriministeriön jakamaa seuratukea. 

 

KIITÄMME SAAMASTAMME TUESTA!